Cel Konferencji
Założenia programowe
 i tematyka
Organizacja i uczestnictwo
Program Konferencji  
Lokalizacja
Adres Biura Konferencji
Formularz zgłoszenia
Przydatne linki


ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 
    Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie karty zgłoszenia wraz ze streszczeniami w jęz. polskim oraz jęz. angielskim w terminie do 28 lutego 2007r. na adres Biura Konferencji oraz dokonanie wpłaty za udział w terminie do 15 marca 2007r. Koszt udziału w konferencji wynosi: 500 PLN. Koszty obejmują: 2 noclegi, wyżywienie, materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna, uroczysta kolacja oraz imprezy towarzyszące.

Opłata za artykuł przekazany do druku w pracy zbiorowej bez udziału w konferencji wynosi 150 PLN.

Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

 
Należność z tytułu uczestnictwa należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

Kredyt Bank S.A. Bydgoszcz

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

z dopiskiem: ETI


INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

 
    Referat prosimy napisać w edytorze Word na papierze formatu A-4,   marginesy : górny-2,5 cm, dolny-2 cm, lewy 3,5 cm, prawy-1cm ; czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami podwójny. Referat powinien zawierać, zgodnie z wymogami Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

- Imię i Nazwisko, nazwa i adres reprezentowanej instytucji - w lewym górnym rogu

- Tytuł referatu ( duże litery, wytłuszczone 12),

- Treść referatu,

- Cytowanie w tekście bez zamieszczania odsyłaczy, w nawiasach okrągłych samo nazwisko autora cytowanej pozycji, rok wydania i numer strony,

- Rysunki, wykresy, tabele, schematy w osobnych plikach z zaznaczeniem w tekście referatu ich miejsca,

 - Literatura alfabetycznie,

- Streszczenie w języku referatu max ½ str,

- Streszczenie w języku angielskim max ½ str.

Prosimy również o podanie adresu kontaktowego i adresu e-mail.

Objętość referatu max 10 stron, a komunikatu max 5 stron. Całość prosimy przesłać w 1 egzemplarzu wydrukowanym i obowiązkowo na dyskietce lub płycie CD. Osoby, które planują przygotowanie posterów prosimy również o przysłanie drogą elektroniczną krótkiego streszczenia  w języku polskim i angielskim, natomiast na sesję plakatową w czasie konferencji prosimy przygotować poster  o wymiarach 60 x 80 cm.

     Prosimy o przesyłanie w/w opracowań na adres elektroniczny:

                                                    elpofi@ukw.edu.pl

     lub drogą pocztową wydrukowany tekst w jednym egzemplarzu i wersję elektroniczną na płycie CD lub dyskietce na adres Biura Konferencji w terminie  do dnia  15 marca 2007 roku.